A


PRONÁJEM - ZAPJČENÍ UMĚLECKÝCH DĚL

Kromě nákupu a prodeje uměleckých děl si lze u nás některá díla i pronajmout -zapůjčit. Galerie disponuje širokou škálou uměleckých děl od vybraných autorů s možností zapůjčení. Pronájem díla je možný pro jednotlivce i firmy. Pro firmy je důležité, že si mohou náklady na pronájem obrazů odpočítat od nákladů. Pronajmout si můžete různý počet děl na různě dlouhou dobu..Po půl roce je možné zapůjčená díla vyměnit.Kromě dlouhodobého pronájmu, je možné i krátkodobé zapůjčení obrazů do deseti dnů. K zapůjčení poskytujeme i dopravu a eventuelně i realizujeme instalaci. Informace sdělíme na požádání.

Pravidla

- základní doba na zapůjčení jsou dva měsíce/ vyjímkou jsou krátkodobé zápůjčky
na akce

-objednávku specifikujte ( motiv, velikost, rám atd.....) nebo si můžete vybrat přímo
z naší nabídky

- obrazy jsou dodány vždy v rámech / případně je možno si vybrat i rám

- součástí smlouvy je i návod na manipulaci a péči o obrazy (umělecká díla)

- při objednávce se platí základní sazba za každý obraz zvlášť od prvního dne zapůjčení

- úhrada za dané období / měsíční,půlroční,roční /se platí vždy předem

- na jednorázové zapůjčení platí jiný ceník (dle dohody) , platba vždy předem

- pokud byste se rozhodli si dílo ponechat, odečteme vám zaplacenou částku
od celkové ceny obrazu a doplatíte pouze rozdíl ceny.Tedy nájmem nemáte co ztratit.

Nabídka